De privacy statement is voor het laatst aangepast op 16-07-2018. Versie 2018.01

Wij nemen je privacy en persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden uitsluiten gebruikt voor je toegang tot de website, het verzenden van de nieuwsbrief en  desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen wij je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Lux lasersalon streeft naar het naleven van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en spant zich in om waar mogelijk je privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website, producten en diensten van Lux lasersalon. Je dient je ervan bewust te zijn dat Lux lasersalon niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Bescherming persoonsgegevens

Gebruik voor onze diensten

Wanneer je diensten of producten bij ons afneemt, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze subverwerkers: Active Campagine (mail programma) en Mollie B.V (betaalprogramma). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van subverwerker Hostnet. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Desgewenst kan je inzage in je gegevens aanvragen.

Doeleinden

We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke gegevens slaan wij op?

Als je een dienst of product afneemt bij Lux lasersalon, dan wordt tijdens de bestelling gevraagd om de volgende gegevens. Deze gegevens slaan wij op, te weten; voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres vanwaar de bestelling is gedaan. Aanvullend voor bedrijven komt daar nog bij: bedrijfsnaam, kvk nummer (optioneel), BTW nummer (optioneel).

Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, worden alleen voornaam, achternaam, e-mailadres en ip-adres opgeslagen.

Doe je bij ons een betaling van de bestelling of factuur, dan wordt er bij je bestelling/factuur een referentie opgeslagen naar een extern betaalsysteem zoals Paypal of iDEAL. Geef je ons een incassomachtiging, dan bewaren we bij je gegevens ook het opgegeven IBAN-nummer, BIC en Banknaam.

Lux lasersalon gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van  Lux lasersalon en aanverwante websites.

Op onze ledensite is er een gebruikersnaam en wachtwoord actief. Deze zijn niet naar persoonsgegevens te herleiden. Wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen op een manier waarop ook wij deze niet kunnen lezen. Dat betekent dat als een nieuw wachtwoord wordt verzonden door het systeem als er een nieuw wachtwoord wordt aangevraagd.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Toestemming

Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

In verband met een gerechtvaardigd belang

Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken op basis van één van de rechtsgronden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Lux lasersalon zich op baseert zijn:

Toestemming

Als we je toestemming hebben gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan hebt je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kan je doen door contact op te nemen via luxlasersalon@gmail.com.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien wij een overeenkomst met je sluiten, is het mogelijk dat wij ter uitvoering daarvan je persoonsgegevens moeten verwerken, zoals je contactgegevens.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op je privacy. Heb je daar bezwaar tegen, dan kan je ons dat laten weten via luxlasersalon@gmail.com

Gegevensbeveiliging

Alle gegevens worden opgeslagen op servers die aan strenge veiligheidsnormen voldoen en beveiligd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden. We hebben verschillende technische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens veilig worden overgebracht en bewaard. Dit houdt onder meer in dat:

Data altijd over HTTPS (SSL) wordt overgebracht;

Er firewall beschermde servers worden gebruikt;

Er verwerkersovereenkomsten liggen tussen ons en derde partijen.

Bewaartermijn gegevens

De door Lux lasersalon verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. In principe bewaren wij alle gegevens die je ons toezendt zolang je klant bij ons bent en niet aangeeft dat je de bestelling wilt annuleren of je uit wilt schrijven van de nieuwsbrief. Je hebt namelijk onbeperkt toegang tot de meeste van de door je afgenomen producten, waardoor je gebruikersaccount moet blijven bestaan om die toegang te waarborgen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Je informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren. Uitzondering hierop zijn webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website en bedrijfsvoering. Hieronder valt o.a. E-mail marketing software en Support ticketsysteem. De met deze webapplicaties gedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en worden gehouden aan een geheimhoudingsverklaring.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en in overleg verwijderen van persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Verwijderen kan alleen op verzoek.

Aanpassen/uitschrijven nieuws e-mails / algemene e-mails

Onderaan elke algemene mail de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Afmelden voor deze typen e- mails staat los van het ontvangen van onze e-mails ten behoeve van facturen en toegangsgegevens en serverbeheermeldingen, die wij hoe dan ook toch moeten kunnen blijven toezenden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je gegevens aan wilt passen of je uit onze bestanden wilt laten halen, kan je contact met ons op nemen via luxlasersalon@gmail.com. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteit­persoonsgegevens.nl.

Cookies

Deze website van Lux lasersalon plaatst alleen functionele cookies. Je kunt onze website anoniem raadplegen. Lux lasersalon verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

Wij verzamelen alleen gegevens die je zelf verzendt bij het gebruik van onze diensten zoals het invullen van een contactformulier of een aankoop in onze webwinkel. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van je gegevens tot Ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Welke cookies worden er geplaatst?

Essentiële cookies

PHPSESSID – Dit is een sessie cookie welke zal worden gewist nadat je de browser hebt afgesloten. Deze is noodzakelijk om het bestelproces van de Lux lasersalon website(s) goed te laten functioneren.

Analytische / performance cookies

Google Analytics cookie:

Via de cookies die Google Analytics plaatst en bijhoudt, krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk daarbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Cookies geplaatst door Google Analytics: _ga

Voor het plaatsen van de Google Analytics cookies hebben wij maatregelen genomen die ervoor zorgen dat gegevens enkel op een privacy vriendelijke manier worden verwerkt. Te weten:

We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Je IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren.

Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

De standaardinstelling om gegevens met Google te delen is uitgezet.

We hebben ervoor gezorgd hebt dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

Marketing cookies

Wij plaatsen ook cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is. Hier hebben wij een verwerkersovereenkomst voor gesloten met Facebook. Via deze link kun je meer lezen over hoe Facebook omgaat met je gegevens.p

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van Lux lasersalon, dan mag je altijd contact met ons opnemen.

Bedrijfsgegevens

Lux lasersalon

Burg. Meslaan 77

4003 CA Tiel

KVK: 75599678

BTW-ID: NL001876252B50